De gevaren van Klimaatverandering

Een van onze belangrijkste dingen die wij allemaal beschikken is de aarde en de natuur die het aanbied. De aarde is al miljoenen jaren oud en heeft heel wat gezien in zijn leven, alleen is het de laatste tijd mis gegaan met de gezondheid van de aarde. Dit komt door de mensheid, Sinds de 17e eeuw en met de industriële revolutie is de gezondheid van de aarde achteruit gegaan. Dit komt doordat de lucht vervuilt wordt door de rook dat uit de oude fabrieken kwamen en dit is helaas niet veranderd. Sommige landen maken nog gebruik van dit soort fabrieken maar zijn ook nieuwe vormen van vervuiling bij gekomen. Dit kan misschien u nerveus maken en proberen te helpen om hierop tegen te gaan, maar hoe kan dit gedaan worden en wat houdt klimaatverandering eigenlijk in. Dit zal allemaal in deze tekst beschreven worden, in deze tekst gaat u van alles leren over de klimaatverandering en de vervuiling van de aarde die toekomstige gevolgen met zich bijdragen.

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering houdt in dat de temperatuur van de aarde omhoog is gegaan door verschillende redenen. Ook houdt het in dat er effecten en gevolgen zijn in de toekomst door dat de klimaat op de aarde aan het veranderen is. Tegenwoordig is de stijging van de temperatuur op aarde sneller dan vorige onderzoeken, dit komt puur door fabrieken die nog steeds gebruik maken van fossiele brandstoffen maar bijvoorbeeld ook auto's die gebruik maken aan fossiele brandstoffen zoals olie. Dit komt niet alleen door het gebruik van brandstoffen, ook worden er tegenwoordig een hoeveelheid aan bomen gekapt wat ook gevolgen geeft aan het klimaat van de wereld. In het algemeen blijven de gassen dat fabrieken en auto's produceren in de hemel en gaan nooit weg. Ook zorgen deze gassen ervoor dat bepaalde hitte die op aarde blijven niet naar de zon kunnen gaan omdat de gassen als een soort schild werkt tegen het verspreiden van de gassen naar de ruimte. Hierdoor kan de aarde warmer worden wat een probleem veroorzaakt. Door dat de klimaat aan het veranderen is zorgt dit ervoor dat er meer woestijnen ontstaan en dat er meer bosbranden komen in bepaalde stukken op de aarde waar er veel bos is in een warme klimaat.

Meer gevolgen van klimaatverandering

Ook zorgt klimaatverandering er voor dat er meer stormen komen en extreem weer. Naast de verwarming van de aarde kan dit ook zorgen dat de zeespiegel gaat stijgen, dit komt omdat de noord en zuidpool langzaam aan het smelten zijn waardoor het ijs naar water veranderd. Naast dat de zeespiegel omhoog gaat kunnen dit ook gevolgen hebben met de zeedieren zoals vissen en andere dieren. Ook kan dit gevolgen hebben voor de koralen die in bepaalde stukken van de wereld leven. Koralen zijn belangrijk voor toerisme, maar ook voor de vissen die dichtbij de koralen leven waardoor het ook belangrijk is voor het vangen van vissen. Hierdoor kunnen mogelijk veel vissen extinct raken en totaal uitsterven. Helaas is het zo dat wij eigenlijk een soort van te laat zijn met sommige gebeurtenissen door klimaatverandering. Dit komt omdat sommige gevolgen zo erg zijn ook al zouden wij meteen beginnen met het stoppen van vervuilingen Dit komt omdat het misschien meer dan eeuwen kan duren voor dat sommige gevolgen weer hersteld worden zoals, de stijging van de zeespiegel en de opwarming van de oceaan. Ter gevolgen van dit kan het ook een gevaar zijn voor ons voedsel en water. door de overstromingen en extreme hitte waardoor boerderijen last van kunnen krijgen kan het zijn dat wij mogelijk minder voedsel kunnen produceren en dat dit binnen een paar eeuwen een probleem kan opleveren. Tegenwoordig proberen landen en mensen van deze gevolgen mee aan te passen door middel van het bouwen van dijken of het aanschaffen en maken van bepaalde dingen die hierop een soort tijdelijk oplossing aanbieden. Toch is dit niet genoeg om het te vermijden, dit zijn geen permanente oplossingen maar tijdelijke oplossingen waarbij het probleem niet behandeld wordt.

Klimaatverandering, wat nu?

Wat u kunt doen is eigenlijk redelijk weinig, behalve het goed sorteren en recyclen van bepaalde producten, ook is het handig om minder gebruikt te maken van bijvoorbeeld auto's of het openbaar vervoer. Ook kunt u mogelijk zelf acties ondernemen zoals bomen planten of uw kennissen helpen met het zuinig omgaan van de aarde. Toch zal dit nooit effectief genoeg zijn, ook al zouden we met iedereen op aarde milieuvriendelijker werken. Dit komt nog steeds door bepaalde fabrieken die gebruikt worden en bepaalde vervoersmiddelen. Dit zijn ook cruciale problemen dit behandeld moeten worden en dit kan alleen gedaan worden door de gegerinen van landen. Het grootse probleem tot nu toe is het gebruikt van fossielebrandstoffen en dit kan alleen gestopt worden als ook dit soort fabrieken gesloten gaan worden. Want anders kan er misschien wel van alles gedaan worden door mensen of workaround gebruiken maar dit zijn geen goede manieren om tegen klimaatverandering te gaan, ook al zou deze verandering toegepast worden kan dit niet globaal gedaan worden. Vele zullen hun investeringen kwijt raken en daardoor kan de economie er ook aan gaan, daarnaast betekent het niet dat als wij met zijn alle nu veranderingen maken dat het de volgende dag meteen opgelost zou worden.

De realiteit van de situatie

Zoals benoemd kunnen deze processen eeuwen duren voor dat sommige problemen rechtgezet kunnen worden, u moet dit zien als een dieet geven aan de aarde. Alleen duurt het niet maanden om uw doel te bereiken maar eeuwen, omdat de aarde eenmaal zo oud is en zo werkt. Er zijn mogelijk zelfs problemen die misschien niet eens een oplossing hebben. Natuurlijk is het de juiste keus om nu direct te beginnen maar dit zal eeuwenlang volgehouden moeten worden en of sommige problemen opgelost kunnen worden is ook maar de vraag. Voor nu staan wij nog redelijk goed vergeleken met de dramatische veranderingen maar dit betekend dat er nu actie ondernomen moet worden voor dat deze dramatische veranderingen nog erger worden. Hierdoor kunnen volgende generaties aan leiden en door de ons gemaakte probleem erger kunnen raden die de volgende generaties moet proberen op te lossen. Daarom is het belangrijk om zelf ook op te letten en dit bericht aan iedereen proberen te delen zoals vrienden en familie om hun ook te informeren.